Wat betekenen de plannen van Prinsjesdag voor ondernemers?

1 oktober 2019

De derde dinsdag in september is weer geweest. De aandacht voor bijzondere hoofddeksels en jurken van zeewier en gerecyclede uniformen is weer gaan liggen. Dus tijd voor echt belangrijke zaken: wat betekenen de plannen die op Prinsjesdag werden gepresenteerd voor jou als ondernemer in 2020? We zetten de belangrijkste op een rij.

Inkomstenbelasting nog maar twee schijven

Vanaf 2020 gelden niet drie maar nog slechts twee schijven voor de tarieven inkomstenbelasting. Over de eerste schijf tot € 68.507 betaalt u 37,35%. Daarboven geldt het tarief van 49,50%

Heffingskortingen wijzigen

Zie onderstaande tabel.

Aftrek eigen woning wordt verder ingeperkt

Sinds 2014 wordt het fiscale voordeel van de hypotheekrenteaftrek geleidelijk verlaagd met 0,5% per jaar, voor zover de rente wordt afgetrokken tegen het hoogste inkomstenbelastingtarief in box 1. In 2019 was het hoogste tarief 51,75%. In 2018 heeft het kabinet aangekondigd dat de afbouw van de hypotheekrente vanaf 2020 wordt versneld met 3% per jaar. In 2020 kan daarom de hypotheekrente nog tegen 46% worden afgetrokken.

Forfait eigen woning gaat verder omlaag

Nu het fiscale voordeel van de hypotheekrenteaftrek vanaf 2020 versneld wordt verlaagd, wordt het bijtellingspercentage van het eigenwoningforfait eveneens verlaagd. Voor woningen met een WOZ-waarde tussen de € 75.000 en € 1.060.000 gaat het percentage volgend jaar van 0,65% naar 0,60%. Voor woningen met een waarde hoger dan € 1.060.000 blijft het percentage 2,35%.

Zelfstandigenaftrek wordt verlaagd

Vanaf 2020 gaat de zelfstandigenaftrek in acht stappen omlaag naar € 5.000 in 2028. De maximale zelfstandigenaftrek bedraagt in 2020 € 7.030 (nu € 7.280). De zelfstandigenaftrek is een bedrag dat ondernemers in de inkomstenbelasting mogen aftrekken van hun winst, mits ze 1.225 uur hebben gewerkt als ondernemer. Met de zelfstandigenaftrek wordt het bedrag waarover inkomstenbelasting is verschuldigd, verlaagd. Hierdoor wordt per saldo minder inkomstenbelasting afgedragen aan de Belastingdienst.

Scholingsaftrek in een nieuwe jas

Particulieren die een opleiding of studie voor een (toekomstig) beroep volgen en geen recht op studiefinanciering hebben, kunnen momenteel de kosten hiervan in hun aangifte inkomstenbelasting aftrekken als scholingsuitgaven. Het voorstel is om deze aftrek van scholingskosten in de inkomstenbelasting af te schaffen. De scholingsaftrek wordt dan vervangen door de subsidieregeling STAP-budget (leer- en ontwikkelbudget voor de stimulans van de arbeidsmarktpositie) voor personen met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt. De nadere invulling van de subsidieregeling STAP-budget is nog niet bekend. Daarom wordt de scholingsaftrek nog niet in 2020 afgeschaft.

Bijtelling elektrische auto gaat omhoog

Per 1 januari 2020 stijgt de bijtelling privégebruik elektrische auto naar 8% (2019: 4%) over maximaal € 45.000. Is de cataloguswaarde hoger dan € 45.000? Dan is over het bedrag daarboven de normale bijtelling van 22% van toepassing. De bijtelling wordt de komende jaren verder verhoogd. Het bedrag waarvoor de lagere bijtellingspercentages gelden, wordt met ingang van 2021 verlaagd tot een bedrag van € 40.000. Vanaf 2026 geldt een bijtelling van 22%. Er bestaat dan geen verschil meer tussen de bijtelling van een elektrische en een conventionele auto.

Het bijtellingspercentage staat voor vijf jaar (60 maanden) vast. Heeft u het voornemen om een elektrische auto aan te schaffen? Zorg er dan voor dat de eerste tenaamstelling van de auto nog in 2019 plaatsvindt. Daarmee stelt u de lagere bijtelling voor het privégebruik van de auto voor vijf jaar veilig.

Box 2

Het tarief in box 2 tarief wordt verhoogd. Daarom is het misschien verstandig om dit jaar nog geld als dividend uit te keren, bijvoorbeeld ter verlaging van de schulden aan de bv.

Box 3

In box 3 komt de grootste verandering pas in 2022, wanneer je op je bankrekening dan € 440.000 mag hebben staan. Voor effecten en andere bezittingen gaan andere grenzen tellen. Voor 2020 wordt de grens van het heffingsvrij vermogen € 30.486 per persoon.

Vennootschapsbelasting

Het tarief voor de vennootschapsbelasting gaat per 1 januari 2020 stapsgewijs omlaag bij een winst tot € 200.000