Dit moet je weten als je personeel hebt

7 oktober 2022

Heb je werknemers in dienst? Dan zijn er een aantal zaken belangrijk om te weten.
We zetten ze hier voor je op een rijtje.

Vergoedingen voor laadpaal en elektriciteit auto van de zaak

Als je een elektrische auto ter beschikking stelt, wil je mogelijk ook een laadpaal bij de werknemer thuis plaatsen of de kosten daarvan vergoeden. Deze voordelen zitten al in de bijtelling privégebruik auto verwerkt en zijn geen loon. Dit geldt ook voor de elektriciteit en de eventueel benodigde aanpassingen in de meterkast en een meter om het verbruik te meten. Als je de laadpaal na afloop van het dienstverband niet terugvordert of geen elektrische auto meer aan de werknemer ter beschikking stelt, dan is de achtergebleven laadpaal belast als loon in natura.

Start betaald ouderschapsverlof

Werknemers hebben tot hun kind 8 jaar oud is recht op onbetaald ouderschapsverlof van maximaal 26 keer het aantal uren van hun werkweek. Vanaf 2 augustus 2022 kunnen zij hiervan minimaal 1 tot maximaal 9 werkweken betaald ouderschapsverlof opnemen en daarvoor een uitkering krijgen van het UWV. Het verlof kan flexibel worden opgenomen binnen 1 jaar na de geboorte van het kind of binnen 1 jaar na opname van het stief-, pleeg- of adoptiekind in het gezin, mits het kind nog geen 8 jaar oud is. Werknemers kunnen de niet opgenomen werkweken van het betaald ouderschapsverlof nog wel opnemen als onbetaald ouderschapsverlof. De uitkering van het UWV bedraagt maximaal 70% van het maximumdagloon (€ 228,76 bruto per dag).

 Aanvraag en uitbetaling

Jij als werkgever vraagt de uitkering betaald ouderschapsverlof voor je werknemer aan bij het UWV via de Verzuimmelder op het werkgeversportaal of via Digipoort. De uitkering is een WAZO-uitkering die je achteraf kunt aanvragen. Dat wil zeggen nadat de werknemer minimaal 1 keer het aantal uren van zijn of haar werkweek betaald ouderschapsverlof heeft opgenomen. Mocht je geen aanvraag kunnen doen via deze kanalen, dan kan je het formulier ‘Aanvraag WAZO-uitkering’ downloaden.

Je geeft bij de aanvraag aan of het UWV de uitkering aan jou of direct aan je werknemer moet uitbetalen. De uitkering wordt in maximaal 3 delen uitbetaald. Het eerste betaalverzoek doe je tegelijk met de aanvraag. Daarna kan je nog 2 betaalverzoeken doen.

Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden (vanaf 1 augustus 2022)

Deze wet heeft als algemeen doel de inhoud van het werk vooraf transparanter en beter voorspelbaar te maken. Dit leidt, op hoofdlijnen, tot de volgende wijzigingen:

  • Uitbreiding informatieplicht werknemers (BW art 7:655)
  • Kosteloze scholing van verplichte scholing en opleidingen (let op voorwaarden)
  • Verzoek om meer voorspelbare arbeidsvoorwaarden
  • Geheel of grotendeels onvoorspelbare arbeid
  • Verbod op nevenwerkzaamheden

Wil je weten wat hiervan voor jou van toepassing is? Neem dan even contact met ons op. Het laatste punt lichten we hieronder alvast toe.

Geen verbod meer op nevenwerkzaamheden, tenzij….

Vanaf 1 augustus 2022 mag je een werknemer niet meer verbieden om ook ergens anders te werken. Het bedingen van een verbod op nevenwerkzaamheden in een individuele arbeidsovereenkomst of cao, is dan namelijk wettelijk niet meer toegestaan. Een dergelijk verbod is dan nietig, dat wil feitelijk zeggen dat het geacht wordt nooit te hebben bestaan. Maar als je er een rechtvaardigingsgrond voor heeft, blijft een dergelijk verbod wel mogelijk.

Werkt een werknemer niet heel veel en moet hij of zij elders kunnen werken om extra inkomen te genereren? Dan is een verbod niet te rechtvaardigen. Maar in voltijdscontracten zijn dergelijke verboden over het algemeen om diverse redenen goed te rechtvaardigen. Zo heb je er financieel en organisatorisch belang bij om ziekteverzuim zoveel mogelijk te voorkomen. Naarmate een werknemer ook elders (veel) werkt, kan hij of zij te weinig rust krijgen en daardoor eerder uitvallen met klachten. Dit kan bovendien leiden tot onveilige situaties op de werkvloer. Ook kan de bescherming van je bedrijfsinformatie en -geheimen een geldige rechtvaardigingsgrond zijn voor een nevenwerkzaamhedenverbod. Bovendien hebben jij én je werknemer te maken met een boeterisico op grond van de Arbeidstijdenwet als de werknemer te veel werkt en/of je dat mogelijk maakt of onvoldoende verhindert.

 Praktische uitwerking

De rechtvaardiging voor het nevenwerkzaamhedenverbod neem je bij voorkeur op in of bij de arbeidsovereenkomst. Maar je mag de rechtvaardigingsgrond(en) ook nog inroepen en aantonen, zodra de werknemer op een later moment de nietigheid van het verbod inroept.

Tip

Zijn de rechtvaardigingsgronden schriftelijk vastgelegd en kunnen deze wijzigen? In dat geval doe je er goed aan om deze bij te werken of van tijd tot tijd te checken: is (zijn) de rechtvaardigingsgrond(en) nog aan de orde? Of is er misschien sprake van nieuwe gronden?

Heb je vragen over deze wijzigingen of wil je meer informatie? Neem contact met ons op.