Update kabinetsmaatregelen voor ondernemers omtrent coronavirus

18 maart 2020

Het kabinet heeft weer nieuwe maatregelen aangekondigd om ondernemers te ondersteunen die getroffen worden door de coronacrisis. Wij zetten een aantal van deze maatregelen voor je op een rij.

Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW, voorheen Werktijdverkorting)

Bedrijven met medewerkers kunnen via de NOW-regeling een aanvraag indienen voor een ‘substantiële tegemoetkoming in de loonkosten’. Je moet dan wel zelf het personeel doorbetalen en in dienst houden. Hiervoor gelden nog wel wat regels: zie dit artikel van de Kamer van Koophandel: Tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid. Aanvragen voor het NOW kunnen wij voor je regelen.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Dit is een totaal nieuwe regeling die uitgevoerd gaat worden door de gemeentes. Die zijn samen met de juristen hard aan het werk om deze regeling vorm te geven. Volgens de persconferentie van dinsdag ziet het eruit dat bij deze regeling niet terugbetaald hoeft te worden en bepaalde inkomenstoetsen gaan vervallen. De gemeente verzoekt een ieder vriendelijk om nog niet langs te komen, omdat zij ook nog niet alles van de uitvoering weten. Zodra hier meer over bekend is, passen we dit artikel aan. Eventueel kunnen wij je assisteren bij deze aanvraag.

Bijzonder uitstel van betaling belastingen

Dit is een tijdelijke regeling waarmee ondernemers die in de financiële problemen komen door het coronavirus uitstel van betaling kunnen aanvragen voor alle belastingsoorten. Deze regel ontslaat je niet van het feit dat je eerst wel aangifte moet doen. Pas hierna kan er uitstel van betaling worden aangevraagd. Dit kunnen wij voor je regelen op het moment dat aangifte is gedaan, of wanneer bij de inkomstenbelasting de aanslag is opgelegd.

Indien je gebruik maakt van deze regel, hoef je geen boetes voor het niet betalen van belasting te betalen en is de heffingsrente tot bijna 0% verlaagd.

Tevens kunnen wij de voorlopige aanslag laten verlagen tot nihil. Zodra de bedrijfsactiviteiten weer normaal zijn moet je er wel rekening mee houden dat er een nieuwe voorlopige aanslag voor het juiste bedrag wordt aangevraagd, om niet pas bij de aangifte de voorlopige aanslag te gaan ontvangen. Indien je hier meer over wilt weten, kan je telefonisch of per mail contact met ons opnemen.

Compensatieregeling getroffen sectoren

Er gaat een regeling komen voor de getroffen bedrijven. Zoals gisteren in de persconferentie is toegezegd, gaat dit om maximaal € 4.000 per bedrijf. Het gaat dan vooral om bedrijven die de omzet niet in kunnen gaan halen. Deze regeling wordt op dit moment bijgewerkt en met spoed voorgelegd aan de Europese Commissie zodat het geoorloofde staatssteun wordt. Zodra wij meer weten, werken wij dit artikel bij.

Verruiming Borgstelling MKB-kredieten: BMKB

Met deze regeling kunnen bedrijven, die worden geraakt door de uitbraak van het coronavirus en hierdoor in liquiditeitsproblemen komen, makkelijker een lening krijgen. Voor deze regeling moet je je tot je eigen bank richten met het verzoek om een bedrag te kunnen lenen. Let wel op: dit blijft geld lenen en de lening zal op een later moment moeten worden terugbetaald.

Een uitgebreid overzicht van alle maatregelen voor ondernemers vind je op de website van de Kamer van Koophandel: https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/

Wij houden de kabinetsmaatregelen goed in de gaten en passen bij nieuwe informatie dit op onze website aan. Houd dus vooral onze website en social media in de gaten. Heb je vragen hierover, wil je weten of je in aanmerking komt voor een van deze regelingen of kunnen we je helpen met het aanvragen hiervan? Neem dan telefonisch of per mail contact met ons op.