SLIM- regeling: subsidie voor leren en ontwikkelen in het mkb

26 maart 2020

Vanaf dit jaar stelt de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid € 48 miljoen per jaar beschikbaar als subsidie voor initiatieven voor het stimuleren van leren en ontwikkelen in het mkb. Ook komt er € 1,2 miljoen beschikbaar voor leren en ontwikkelen in grootbedrijven in de landbouw, horeca en recreatie.

Bij bedrijven in deze sectoren is er vaak minder kennis, dan wel tijd en/of geld om kennis en vaardigheden van medewerkers up-to-date te houden. Ook seizoensarbeid maakt het lastiger om een leerrijke werkomgeving te bieden. Deze Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM-regeling) draagt hieraan bij.

De SLIM-regeling geldt voor:

  1. individuele mkb-ondernemingen (dus ook zzp’ers)
  2. samenwerkingsverbanden in het mkb
  3. grootbedrijven uit de sectoren landbouw, horeca en recreatie

Ondernemers kunnen subsidie aanvragen voor allerlei initiatieven gericht op leren en ontwikkelen. Denk hierbij aan het onderzoeken van scholings- en opleidingsbehoeften in een onderneming of het laten ontwikkelen van loopbaanadviezen voor werkenden in de onderneming.

De regeling biedt ook ruimte voor initiatieven gericht op het ontwikkelen of invoeren van een methode die werkenden in de onderneming stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen. Bijvoorbeeld het oprichten van een bedrijfsschool, het ontwikkelen en implementeren van een systeem van periodieke ontwikkelgesprekken met werkenden in de onderneming of het opschalen of uitbreiden van andere succesvolle projecten. Tot slot kunnen werkgevers subsidie aanvragen voor het bieden van een praktijkleerplaats voor (delen van) een mbo-opleiding in de derde leerweg.

(Bron: https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/slim/nieuws/2020/01/nieuwsbericht-slim/nieuwsbericht-slim-regeling)

Hulp bij aanvragen subsidie

De subsidie kan in maart of september aangevraagd worden (eerste mogelijkheid is dus september 2020). Dit kan voor medewerkers, maar ook voor de ondernemer of zzp’er zelf. De minimale kosten voor leren en ontwikkelen waarvoor de subsidie wordt aangevraagd zijn € 5000,-. De subsidie vergoedt maximaal 60% van de kosten. Wij helpen je graag bij het aanvragen van de subsidie.