Nieuwe kleineondernemersregeling (KOR) 2020: de btw-aangifte

29 maart 2019

Per 1 januari 2020 wordt de huidige kleineondernemingsregeling vervangen door een nieuwe regeling. In plaats van korting op de btw, kun je vanaf 2020 kiezen voor vrijstelling. Deze regeling hoeft niet per se gunstig te zijn voor de kleine ondernemers. 

Wat verandert er?

In het kort komt het er op neer dat je alleen nog maar voor de KOR in aanmerking komt als je omzet niet hoger is dan € 20.000. Daarnaast gaat dit ook gelden voor BV’s, stichtingen en verenigingen. Tevens moet het bedrijf in Nederland gevestigd zijn.

Als je hiervoor kiest dan:

  1. hoef je geen btw aangifte meer te doen;
  2. geen btw meer in rekening te brengen bij je klanten.
  3. hoef je de btw die door andere ondernemers bij jou in rekening wordt gebracht niet meer af te trekken/terug te vragen.
  4. moet je nog steeds wél de omzet bijhouden in je administratie.

Aanmelden voor deze regeling kan vanaf 1 juli 2019 en moet vóór 20 november bij de Belastingdienst binnen zijn. (Bij melding na 20 november gaat de vrijstelling later in).

Voor wie interessant?

Mocht je voor deze regeling in aanmerking willen komen moet je je wel bedenken, dat je in dat geval ook geen btw op investeringen meer terug ontvangt. Ook is het van belang om rekening te houden met het feit dat een eenmaal gemaakte keuze voor de KOR slechts éénmaal per drie jaren kan worden herzien.

Derhalve is het dus erg belangrijk om per ondernemer te kijken of het wel interessant is om voor deze regeling in aanmerking te komen.