Maatregelen voor ondernemers die getroffen zijn door het coronavirus

16 maart 2020

We kunnen er niet meer omheen, de uitbraak van het coronavirus treft inmiddels ook veel ondernemers in Nederland. Wellicht merk je er zelf ook de gevolgen al van. Deze week kwam het kabinet met extra maatregelen om ondernemers die in de problemen komen vanwege het coronavirus te helpen. Wij zetten in deze extra nieuwsbrief de belangrijkste maatregelen voor je op een rij.

Uitstel van betaling belastingen

Wanneer een ondernemer schriftelijk kan motiveren dat hij in de problemen is gekomen door de uitbraak van het coronavirus, kan hij bijzonder uitstel van betaling van inkomsten-, vennootschaps-, omzet- en loonbelasting aanvragen. Lopende de aanvraag hoef je geen belasting te betalen en deelt de fiscus geen boete uit.

Verzuimboete

De Belastingdienst zal de komende tijd een verzuimboete voor het niet (tijdig) betalen achterwege laten of terugdraaien.

Verlaging voorlopige aanslag

Wanneer je denkt dat je winst zal dalen vanwege het coronavirus is het mogelijk om een verlaging van de voorlopige aanslag te vragen.

Werktijdverkorting

Bedrijven die getroffen worden door de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus en aan alle voorwaarden voldoen, kunnen in aanmerking komen voor de huidige regeling werktijdverkorting. Werktijdverkorting is een bestaande regeling waar bedrijven een beroep op kunnen doen die door een calamiteit tijdelijk een verlies van werkuren hebben. Oftewel: er is tijdelijk geen werk meer voor (een deel) van het personeel door omstandigheden die buiten het normale ondernemersrisico vallen. Deze calamiteit moet ten minste twee weken en maximaal 24 weken voor werkuitval zorgen. Ook moet er voor minstens twintig procent van het personeel geen werk meer zijn. Voor dat deel van het personeel kunnen werkgevers dan een beroep doen op de werkloosheidsuitkering (WW). De medewerkers om wie het gaat spreken dan hun WW-rechten aan. Ze moeten daarom wel WW-rechten hebben opgebouwd.

Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten

Banken en andere financiers kunnen bedrijven die in liquiditeitsproblemen komen helpen door tijdelijke verstrekking van een overbruggingskrediet of een ophoging van het Rekening Courantkrediet. Ook opschorting van aflossingen van bestaande kredietlijnen is een mogelijkheid die financiers zelf kunnen treffen. Indien de problemen toenemen kunnen maatregelen nodig zijn om mkb’ers te ondersteunen. De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (EZK) streeft er daarom naar om per eind maart met een tijdelijke verruiming van de BMKB de risico’s te matigen, zodat bedrijven met een gezond toekomstperspectief gefinancierd kunnen blijven.

Bron: Kamerbrief over economische maatregelen met betrekking tot het coronavirus

Ons kantoor blijft vooralsnog gewoon open (we schudden alleen even geen handen meer). En uiteraard zijn we telefonisch en per mail sowieso te bereiken. We adviseren je graag over deze maatregelen en helpen waar nodig bij het aanvragen ervan. Heb je vragen? Bel of mail ons gerust!