Opstellen jaarrekeningen

Iedere ondernemer is verplicht om jaarrekeningen te maken. De jaarrekening bestaat uit de balans, de winst- en verliesrekening en een toelichting.

U stuurt deze naar de Belastingdienst, maar u kunt hiermee ook een financiering aanvragen. Administratiekantoor Van Boheemen verzorgt dit belangrijke document voor uw bedrijf. Ditzelfde geldt voor een accountantsverklaring.