Kleine ondernemersregeling (KOR) wijzigt per 1 januari 2019

9 april 2018

Het kabinet is voornemens om de opzet van de kleineondernemersregeling (KOR) voor de BTW per 1 januari 2019 te wijzigen. Het kabinet wil zo kleine ondernemers stimuleren, ondersteunen en de administratieve lasten voor hen verminderen.

Omzet wordt bepalend

In een bijlage bij de Miljoenennota 2018, blz. 270,  is het voorstel opgenomen dat de omzet bepalend is voor de toepassing van de eventuele KOR. Als de omzet voor kleine ondernemers lager is dan  €17.500, kan de ondernemer de BTW-vrijstelling oftewel de KOR toepassen (en ontheffing krijgen van administratieve verplichtingen). Het voorstel moet nog in een wetsvoorstel verder worden uitgewerkt.

Andere EU-landen

Het omzetcriterium wordt in bijna alle andere EU-landen toegepast. Het bedrag van de omzet is in iedere lidstaat echter wel anders.  Als het aan de EU ligt gaat de omzetdrempel naar € 100.000 waardoor kleine ondernemers dus nog minder snel met BTW-heffing te maken krijgen.

Hoe zat het ook al weer?

De huidige regeling, wanneer voldaan aan de voorwaarden van de KOR, zorgt voor:

  • vermindering van het btw-bedrag dat u moet betalen. Dit geldt voor ondernemers die per jaar niet meer dan € 1.883 aan BTW verschuldigd zijn.
  • wanneer u onder bepaalde BTW-grenzen blijft, hoeft u zelfs helemaal geen BTW af te dragen.
  • u kunt in aanmerking komen voor ontheffing van uw administratieve verplichtingen.

Eén van de voorwaarden voor deze regeling is wel dat als u als ondernemer in Nederland gevestigd moet zijn.

Wilt u weten wat de wetswijziging voor uw situatie betekent? Neem dan contact met ons op.